Quyền Lợi Đăng Tin Miễn Phí
Giá thanh toán Miễn Phí
Thời gian sử dụng Không giới hạn
Số lượng tin tuyển dụng được đăng Không giới hạn
Phí xem thông tin liên lạc của ứng viên Không tốn phí
Số lượng hồ sơ ứng viên ứng tuyển được xem Không giới hạn
Chat trực tiếp với ứng viên trên ứng dụng
Hỗ trợ xác thực thông tin của ứng viên apply
Hỗ trợ thông báo tin đăng trực tiếp đến ứng viên
Hỗ trợ đăng nhiều hình ảnh trong chi tiết công việc
Tin hiển thị trên phiên bản mobile dành cho ứng viên
Tin đăng được đóng dấu xác thực, tiêu đề nổi đỏ (Pingo sẽ xác thực trước)
  • Áp dụng cho tất cả các nhà tuyển dụng trên hệ thống Pingo.
  • Gói có giá trị sử dụng khi thanh toán thành công.

Cơ Chế Hiển Thị

  • Hiển thị dưới phiên bản Mobile dành riêng cho Ứng viên.
  • Hiển thị trong phần thông báo tin đăng mới.